0976.422.942

Quy trình thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công: Mục tiêu và nội dung công việc

 • Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công để kiểm tra mức độ phù hợp của bản vẽ thiết kế kỹ thuật so với bản vẽ thiết kế cơ sở đã được phê duyệt;
 • Kiểm tra và đánh giá sự hợp lý của các giải pháp tư vấn giám sát công trình;
 • Đánh giá các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng cho phương pháp tư vấn giám sát xây dựng;
 • Kiểm tra và đánh giá mức độ an toàn của công trình xây dựng, khả năng chịu lực cũng như tính ổn định của toàn bộ các hạng mục công trình, các kết cấu chi tiết;
 • Đánh giá sự hợp lý của thiết bị công nghệ và dây chuyền kỹ thuật sử dụng;
 • Kiểm tra phương án bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động khi thi công;
 • Đánh giá năng lực của tổ chức tư vấn thiết kế và cá nhân thiết kế bản vẽ thi công;
 • Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng;
 • Kiểm tra chất lượng, khối lượng thiết kế đảm bảo đầy đủ tất cả các hạng mục công trình theo yêu cầu và mục đích sử dụng của chủ đầu tư;
 • Đánh giá mức độ chất lượng thiết kế thi công, các giải pháp thiết kế kết cấu phải đảm bảo an toàn cho công trình, mức độ khả thi để triển khai thi công;
 • Giải trình bảo vệ thiết kế để các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trình tự thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công

Bước 1: Chủ đầu tư tiến hành ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thiết kế có chức năng thẩm định dự án đầu tư xây dựng, trường hợp khi không có đủ năng lực thẩm định công trình đó, còn trường hợp đủ, chủ đầu tư có thể thực hiện;

Bước 2: Khi đã chuẩn bị các hồ sơ theo yêu cầu, Phòng Công Thương sẽ tiếp nhận và tiến hành công tác thẩm định theo quy trình. Trường hợp nếu hồ sơ có thiếu sót, thì phòng công chức sẽ hướng dẫn các hồ sơ còn thiếu để tiến hành bổ xung đầy đủ.

Bước 3: Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, phòng Công Thương phải tiến hành thẩm định hồ sơ theo quy trình, kiểm tra và đánh giá có đạt tiêu chuẩn để thực hiện công tác thẩm định hay không.

Quy trình thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình

 • Đánh giá trình tự thực hiện dự án, từ giai đoạn chuẩn bị đến thi công đến hoàn thành xây dựng công trình;
 • Đánh giá năng lực thực tế của nhà thầu khảo sát và thiết kế có phù hợp với công trình không;
 • Kiểm tra và đánh giá nội dung hồ sơ thiết kế;
 • Đánh giá điểm xây dựng công trình, quy mô và công suất xây dựng, các thông số kỹ thuật chủ yếu công trình;
 • Đánh giá tiêu chuẩn áp dụng về thiết kế xây dựng, thuyết minh vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ….
 • Kiểm tra sự hợp lý của các giải pháp thiết kế, cấu tạo và đánh giá mức độ an toàn của công trình khi thi công và đưa vào sử dụng.
 • Đánh giá các mã hiệu định mức áp dụng, đơn giá sử dụng, các chế độ, chính sách và các khoản mục chi phí theo quy định tính trong dự toán.
 • Sự phù hợp khối lượng xây dựng tính từ thiết kế với khối lượng tính trong dự toán.

Sau khi có kết quả thẩm tra dự án phần thiết kế xây dựng, đánh giá được dự toán công trình xây dựng sẽ được phòng Công Thương báo cáo cho chủ đầu tư bằng văn bản trước khi trình thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Hồ sơ thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công

 • Tờ trình thẩm tra dự án theo mẫu;
 • Hồ sơ chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
 • Cung cấp hợp đồng tư vấn, khảo sát công trình và thiết kế công trình;
 • Đề cương thực hiện nhiệm vụ khảo sát, đề cương thiết kế;
 • Báo cáo kết quả khảo sát; Biên bản nghiệm thu công tác khảo sát, thiết kế;
 • Hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công công trình .
 • Tổng dự toán xây dựng công trình;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thuê đất;
 • Các văn bản khác có liên quan.

Số lượng hồ sơ cần nộp là 8 bộ: bao gồm 1 bộ hồ sơ gốc; 7 bộ phô tô có chụp dấu công ty.